Snatch-fitnes i trening centar-Rijeka

Trener

Matea Knez

Žena od 500W… Matea je apsolvent više trenerske na Kineziološkom fakultetu-usmjerenje fitnes, diplomirani instruktor grupnih fitnes programa uz glazbu, Reebok ambasador.

Read More
Ivana Kera

Završila je 200 satni TT program edukacije za yoga učitelja u Gaia Yoga škola & shala Zagreb. U svoje satove nastoji unesti nove zanimljive i izazovne elemente.

Read More
BESPLATNI TRENING